נשים בהיריון – מתי קריטי לפנות לייעוץ רפואי

היריון עלול לפעמים להסתבך, אבל ישנם סימנים מקדימים שאפשר להבחין בהם לפני שיהיה מאוחר. דוקטור הלל וקסלר מצביע על הסימנים שהופעתם דורשת לפנות לייעוץ רפואי.

נגישות